direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Natuur en landschap
Plan: Raab Karcher
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2

Hoofdstuk 7 Natuur en landschap

Voor de ontwikkeling van het aangrenzende bedrijventerrein is een flora en faunaonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn gerapporteerd in het "Advies Flora en faunawet Bedrijventerrein Almeloseweg Oost". Daarbij zijn weliswaar gewone dwergvleermuizen aangetroffen in de gemeentewerf, maar geconcludeerd wordt dat dit een ontwikkeling van het gebied niet in de weg staat. Aannemelijk is dat dit eveneens geldt voor het plangebied gezien de geringe afstand tussen de twee gebieden en het feit dat beide gebieden deels bestaan uit dezelfde biotoop.

Gesteld kan worden dat deze biotoop in het plangebied mogelijk door vleermuizen gebruikt wordt als jachtgebied, maar dat er voldoende gelijksoortige biotoop in de directe omgeving is.

De vleermuizen zijn derhalve niet afhankelijk van het plangebied als jachtgebied.