direct naar inhoud van 5.5 Milieuhinder van Raab Karcher
Plan: Raab Karcher
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2

5.5 Milieuhinder van Raab Karcher

De milieuzonering die in dit plan wordt gehanteerd sluit aan bij de uitgave 2009 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ''Bedrijven en milieuzonering. In deze uitgave wordt de mate van hinder van bedrijven aangegeven door middel van een aan te houden afstand tot gevoelige functies. Het gaat hier om hinder ten gevolge van geluid, gevaar, geur en veiligheid. De normering uit de uitgave is indicatief bedoeld. Echter dient een afwijking goed gemotiveerd te worden.

Milieucategorie   Aan te houden afstand in meters  
1   1-10  
2   30  
3   50-100  
4   200-300  
5   500-1000  
6   1500  

Milieucategorie Raab Karcher

De VNG-uitgave geeft een bepaalde Staat aan tot welke milieucategorie een bepaald bedrijf behoort. Deze Staat van de bedrijven maakt als bijlage deel uit van de voorschriften. De milieucategorie en de aan te houden afstand is aangegeven in de tabel op pagina 26.

Milieuzonering is primair van belang voor de woningen aan het Oosteinde en de Engelsstraat die grenzen aan het terrein van Raab Karcher. Het gaat hier om Oosteinde 40, 42, 54 en de Engelsstraat. Raab Karcher valt in milieucategorie 3. Dit betekent dat een afstand van 50 meter moet worden aangehouden aangezien dit de afstand is die de VNG-uitgave aangeeft. Het maatgevend aspect hierbij is geluid. De nieuwe uitbreiding ligt echter op minimaal 74 meter afstand van genoemde woningen. Hieruit valt te concluderen dat er op het gebied van milieuhinder geen problemen zijn met de uitbreiding van het bedrijf. Een verdere bewaking van grenswaarden zal plaats moeten vinden via milieuvergunningen (Wm-vergunningen) voor de uitbreidingen. Tevens zal een Wm-vergunning voor de verplaatsing van het tankeiland van het bedrijf moeten worden verleend.