direct naar inhoud van 5.1 Geluid
Plan: Raab Karcher
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2

5.1 Geluid

In het plangebied komen geen openbare wegen voor, dus is de Wet Geluidhinder niet van toepassing.Ten behoeve van het bestemmingsplan Almeloseweg-Oost is in februari 2006 akoestisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij is vast komen te staan dat de 48 dB geluidscontour van de geplande ontsluitingsweg in 2015 overdag op 16 meter uit de as van de weg ligt en 's nachts op 20 meter.

Aan de oostzijde van Raab Karcher is de N36 gelegen. Binnen de gestelde geluidszone van 200 meter bevinden zich, ter plaatse van het plangebied, aan die zijde geen woningen. Aan de westzijde ligt het bestaande bedrijf van Raab Karcher. De ontsluiting komt aan de zuidoost kant van Raab Karcher te liggen. In dit geval ligt de dichtstbijzijnde woning, op ruim 120 meter afstand, ver buiten de uit genoemd akoestisch onderzoek voortvloeiende 48 dB-contour.