direct naar inhoud van 4.4 Beeldkwaliteitplan
Plan: Raab Karcher
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2

4.4 Beeldkwaliteitplan

De uitgangspunten voor het plangebied sluiten aan op die voor Almeloseweg-oost, zoals verwoord in het beeldkwaliteitplan. De ambitie voor terreinen gesitueerd aan de N36 is 'zeer hoog'. Deze terreinen vormen het visitekaartje van Vriezenveen. Er is behoefte aan een samenhangend beeld, maar ruimte voor individuele presentatie. In dit beeldkwaliteitplan worden een aantal alternatieven uitgewerkt. De directe grenzen van het terrein liggen vast. Daarmee wordt een heldere richting gegeven. Voor de zone tussen Raab-Karcher en de N36 is nog een aantal alternatieven denkbaar. Deze alternatieven gaan over de (beschreven) keuzes voor de omgang met het water en over de verdere groene omzoming.

afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2_0019.jpg"

Bomenlaan

afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2_0020.jpg"

Boomeilanden

Wateropvang

Voor het water zijn zoals gezegd drie mogelijke opties. Een eerste optie is om de nieuwe verharding te voorzien van retentie koffers in de ondergrond (Deze optie is hier niet ruimtelijk weergegeven). Een tweede optie is een wadi. Wanneer deze over de gehele lengte ten oosten van het terrein wordt neergelegd zal de breedte globaal 1.5 meter bedragen (uitgaande van een diepte van een halve meter). Deze optie laat ruimte voor een mooie landschappelijke inrichting van flauwe oevers. Een derde optie is het zoeken naar ruimte voor een retentie vijver. Dit kan op eigen terrein. Dan blijft echter weinig ruimte over voor een natuurlijke inrichting. Wanneer de vijver over de volledige lengte wordt uitgerekt zal zij meer het karakter krijgen van een sloot. Ook is het een mogelijkheid de ruimte voor de retentie vijver te zoeken op een aangrenzend privé kavel.afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2_0021.jpg"

Bomenlaan met wadi

afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2_0022.jpg"

Boomeilanden met wadi

Groenstructuur

Naast de gegeven groene inkadering van het terrein is er voor het oostelijk deel tussen weg en bedrijf een tweetal opties voorzien voor de groenstructuur. Een eerste mogelijkheid is om de bestaande rij bomen aan de N36 door te trekken en zo de doorgaande, maar transparante lijn in het landschap te benadrukken. Daarmee wordt ook het verschil tussen het al lang gevestigde Raab Karcher en het nieuwe bedrijventerrein Almeloseweg-Oost beklemtoond. Een tweede optie is om (bij aanleg van een wadi) aan de voorgrens van de verharding boomeilanden te maken om het flauwe talud een parkachtige uitstraling te geven. Deze variant sluit conceptueel juist weer meer aan bij Almeloseweg-Oost.