direct naar inhoud van 4.2 Inrichtingsschets
Plan: Raab Karcher
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2

4.2 Inrichtingsschets

Aan voorliggend bestemmingsplan ligt een inrichtingsschets ten grondslag. Deze is door Raab Karcher Bouwstoffen te Vriezenveen opgesteld. Daarbij is gekeken naar de toekomstige mogelijkheden.

Deze inrichtingsschets is opgezet in overeenstemming met de Structuurvisie Vriezenveen-Zuidoost.De inrichtingsschets bestaan uit twee principe-ontwikkelingen:

afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2_0017.jpg"

Inrichtingsschets Raab Karcher

Interne structuur en bebouwd oppervlak

De wijzigingen in de interne structuur en het bebouwde oppervlak hangen sterk met elkaar samen. Allereerst is er gekozen voor een uitbreiding van het bebouwde oppervlak in de richting van de N36. Een uitbreiding richting deze weg is vanuit het oogpunt van milieuhinder voor de omliggende woonbebouwing de meest ideale oplossing. De bebouwing kan richting de N36 oplopen tot 15 meter, zie doorsnede hoogtes. De hoge bebouwing wordt niet ervaren als te hoog door de trapsgewijze opbouw van de bebouwing. Ten tweede vindt er een verplaatsing plaats van de kantoren en de showrooms in zuidelijke richting. Daarnaast wordt ook de expeditie verplaatst naar een andere locatie op het terrein. De precieze locatie hiervan dient nog bepaald te worden. Daarnaast is het de bedoeling om in de toekomst op de locatie van de winkel aan het Oosteinde woningbouw te realiseren.

afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2_0018.jpg"

Doorsnede hoogtes

Wijzigingen in ontsluiting

De toegang aan het Oosteinde wordt in de huidige situatie nog gebruikt voor al het verkeer (van auto met aanhanger of bestelbusje tot zwaar transport in de vorm van vrachtwagens). Er zal, met de aanleg van het bedrijventerrein Almeloseweg-Oost een nieuwe ontsluiting van het bedrijf worden gerealiseerd. Al het zwaar verkeer dat nu nog via het Oosteinde het bedrijf bereikt, zal dat in de toekomst via de nieuwe ontsluiting doen. Deze weg leidt het zware verkeer via het nieuwe bedrijventerrein naar de oprit van de N36.