direct naar inhoud van 3.1 Rijksbeleid
Plan: Raab Karcher
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2

3.1 Rijksbeleid

Nota Ruimte

De Nota Ruimte geeft aan dat er in de toekomst een toenemende scheiding ontstaat tussen wonen en werken. Vooral in de grote steden zal het geval zijn. Het Rijk geeft echter voorrang aan functiemenging om de leefbaarheid te vergroten en werken en wonen dichter bij elkaar te brengen. Uiteraard dient de schaal, hinder en gevaar van betreffende bedrijven dit toe te laten. Dit plan stelt de uitbreiding van een distributiecentrum met bouwstoffen voor, dat tevens goed wordt ontsloten op het hoofdwegennet. Deze ontwikkeling past in de visie van de Nota Ruimte wat betreft de ligging van bedrijventerreinen. Op dit moment wordt het terrein ontsloten via een belangrijke ontsluitingsweg, het Oosteinde.