direct naar inhoud van 2.3 Beschrijving van de omgeving van het plangebied
Plan: Raab Karcher
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2

2.3 Beschrijving van de omgeving van het plangebied

De omgeving van het projectgebied is zeer divers. Het gebied bestaat uit bebouwing, een rijksweg en landelijke gebieden met water. Achtereenvolgens worden hier de verschillende gebieden belicht.

afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2_0005.jpg"

Opslag buiten

Woongebied

Aan de westkant van het terrein ligt zoals aangegeven een woonwijk. Het is een wijk met verschillende soorten woningen, vooral rijtjeswoningen, die in het midden van de wijk staan. De woningen aan de buitenkant van de wijk bestaan vooral uit vrijstaande- en twee onder een kap woningen. De rijtjeswoningen zijn aan hofjes gerealiseerd. Deze hebben door de aanwezige grasveldjes een groene uitstraling. De vele aanwezige bochten in de wegen beperken de snelheid van gemotoriseerd verkeer. Een herstructurering van dit woongebied is op het moment in ontwikkeling.

Toekomstig bedrijventerrein

Ten zuiden van het plangebied worden de weilanden bebouwd ten behoeve van een bedrijventerrein. Het gebied is reeds bouwrijp gemaakt en de eerste bedrijfsgebouwen worden gebouwd.

Agrarisch gebied

Het westen van het plangebied wordt begrenst door weilanden die worden doorsneden door de rijksweg N36. Verder bevinden zich in het groene gebied enkele houtwallen en losstaande bomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2_0006.jpg"

Aan blik vanaf de N36

N36

De N36 passeert Raab Karcher aan de oostkant. De weg is belangrijk voor het bedrijf aangezien het Oosteinde een directe verbinding met de N36 heeft. De bevoorrading vindt via het Oosteinde plaats.

De op- en afritten worden begeleid door een groenstructuur die overloopt in de weilanden eromheen. Verder heeft de N36 het karakter van een stroomweg en vormt het een harde grens met het omliggende agrarische gebied.

Gastransportleiding

Tussen de N36 en het plangebied loopt een gastransportleiding(8''-12'',40 bar) van de Gasunie. De leiding loopt parallel aan de N36 en splitst ten zuiden van het plangebied. Van daaruit loopt er een leiding evenwijdig aan de sloot ten zuiden van het terrein en een leiding verder naar het zuiden.