direct naar inhoud van 1.3 Leeswijzer
Plan: Raab Karcher
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPVZ2011PH0006-vas2

1.3 Leeswijzer

In de toelichting komen na deze inleiding aan de orde:

• de beschrijving van de ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied (Hoofdstuk 2);

• een weergave van het relevant ruimtelijk beleid van het rijk, de provincie, het waterschap en de gemeente (Hoofdstuk 3);

• een beschrijving van de voorgenomen ontwikkeling, gebaseerd op een concept inrichtingsschets van Raab Karcher en het beeldkwaliteitsplan (Hoofdstuk 4);

• een beschrijving van de onderzoeken en verantwoording die mede bepalend zijn voor de ontwikkeling van het plangebied (Hoofdstuk 5);

• een beschrijving van de invloed van het water op het plangebied (Hoofdstuk 6);

• een beschrijving van de onderzoeken op het gebied van natuur en landschap, in en om het plangebied (Hoofdstuk 7);

• een beschrijving van de onderzoeken op het gebied van cultuurhistorie en archeologie (Hoofdstuk 8);

• een toelichting op het juridisch systeem en de planopzet (Hoofdstuk 9);

• een onderbouwing van de economische uitvoerbaarheid van het plan (Hoofdstuk 10);

• een onderbouwing van de uitvoerbaarheid van het plan, gebaseerd op het vooroverleg en de inspraak (Hoofdstuk 11).