direct naar inhoud van 2.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Buitengebied, partiële herziening Berghoeve brouwerij Achteres 15
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPBG2011PH0023-vas1

2.2 Ruimtelijke en functionele structuur

2.2.1 Het landschap

Het plangebied is gelegen op ruim 1 kilometer ten oosten van de kern Den Ham, aan de oostzijde van de Mageler Esch.

afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPBG2011PH0023-vas1_0004.png"

Afbeelding 2.1 Luchtfoto plangebied in omgeving (Bron: Google Earth)

Het landschap is de afgelopen eeuw veranderd, maar de openheid van de grote es is gebleven. Toename van agrarische activiteiten heeft meer bebouwing in de flank tot gevolg gehad. Ook is op oudere kaarten een toename van kleinere landbouwpercelen grenzend aan de erven zichtbaar. Hier is dus sprake van zowel verdichting als van toegenomen kleinschaligheid. In de loop van de eeuw hebben verschillende paden en wegen over de es gelopen, die voor een deel nog aanwezig, maar voor een groot deel ook weer verdwenen zijn. Door veranderingen in het grondgebruik zijn de verschillen in de verkaveling tussen es en jonge heideontginning weggevallen. De bolling van de es is vanaf de weg plaatselijk en tussen de erven door goed zichtbaar. Onderstaande afbeelding bevat een aantal historische kaarten van de omgeving van het plangebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPBG2011PH0023-vas1_0005.png"

Afbeelding 2.2 Historische kaarten plangebied (Bron: Ontwerpburo Herbert Oldehinkel)

2.2.2 Het plangebied

De Achteres is een eeuwenoude verbinding tussen de rand van de es en het heidegebied dat ongeveer 100 jaar geleden al bijna geheel ontgonnen was. Het erf van Achteres 15 behoort met de erven ten noorden en ten zuiden ervan tot een klein cluster van bebouwing waaraan vanaf eind 19e eeuw geleidelijk meer gebouwen zijn toegevoegd. Deze organische groei heeft geleid tot een enigszins rommelige totale aanblik, die wel een goed beeld geeft van de verschillende ontwikkelingen in de tijd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPBG2011PH0023-vas1_0006.png"

Afbeelding 2.3 Globale begrenzing plangebied (Bron: Google Earth)

Het erf bestaat uit een ongeveer 100 jaar oude boerderij waaraan in de jaren '70 een woning is toegevoegd, een bijbehorende schuur, twee kapschuren en een voormalige varkensstal. Verspreid over het erf staan bomen en struiken, waarvan een groot deel niet inheems of streekeigen is. Aan de achterzijde van het erf, op de overgang naar de es, liggen een kleine boomgaard (verscholen achter de voormalige varkensstal) en een moestuin.