direct naar inhoud van 1.4 Huidig planologisch regiem
Plan: Buitengebied, partiële herziening Berghoeve brouwerij Achteres 15
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPBG2011PH0023-vas1

1.4 Huidig planologisch regiem

De locatie is gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2005'. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 7 november 2006 en door Gedeputeerde Staten van Overijssel goedgekeurd op 25 juni 2007. Op grond van het geldende bestemmingsplan is het perceel bestemd als 'Woonbebouwing'. In onderstaande afbeelding is een uitsnede van het geldende bestemmingsplan opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.1700.BPBG2011PH0023-vas1_0003.png"

Afbeelding 1.2 Uitsnede bestemmingsplan "Buitengebied, herziening 2005" (Bron: Gemeente Twenterand)