direct naar inhoud van Artikel 5 Algemene gebruiksregels
Plan: Buitengebied, partiële herziening Berghoeve brouwerij Achteres 15
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1700.BPBG2011PH0023-vas1

Artikel 5 Algemene gebruiksregels

5.1 Verboden gebruik

Onder verboden gebruik in verband met de aan de grond gegeven bestemming wordt in ieder geval verstaan:

  • a. het gebruik van de gronden ten behoeve van de opslag van goederen voor de naar de weg gekeerde gevel van de bedrijfsgebouwen;
  • b. een gebruik van gebouwen, niet zijnde een toegestane (dienst- c.q. bedrijfs)woning, voor bewoning;
  • c. een gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seks- en/of pornobedrijf en/of prostitutiebedrijf;
  • d. een gebruik van de gronden ten behoeve van het oprichten van niet voor bedrijfsdoeleinden bestemde buitenbakken voor paarden.
5.2 Toegestaan gebruik

Onder verboden gebruik wordt niet verstaan het, na beëindiging van de ambachtelijke bierbrouwerij, gebruiken van de voormalige bedrijfswoning voor niet-bedrijfsmatige bewoning, mits de bebouwing beperkt blijft tot de op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan aanwezige bebouwing.